Information om remissen:
Detaljplan för del av Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl. Området innefattar bl a Sicka stormarknad.

Man föreslår att den industrimark som nu utgör Sickla stormarknad permanentas för detta ändamål samt ett antal nybyggen, varav flera anmärkningsvärt höga, och påbyggnader av befintliga hus inom östra och mellersta delen av Atlas Copco-området. En del påbyggnader har redan påbörjats.

Vid Järlaleden föreslås två nya rondeller vid Gillevägen och vid Planiavägen. Den vid Gillevägen har redan byggts.

Miljökonsekvensbeskrivning saknas, dock finns ett par bilagor till denna.

Förslaget till ny detaljplan har i allt väsentligt utarbetats av markens nuvarande ägare, Ljungbersgruppen.

Vidare finns en ritning för att dra om Saltsjöbanan med en lång omväg via Lugnet mellan Sickla och Henriksdal.

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-06-18.

Stora delar av förslaget genomförs just nu trots att detaljplanen ej fastställts.

En något omarbetat förslag finns utställt 11 januari - 7 februari 2000 i nämndhuset och på biblioteken i Forum och Finntorp.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle avges senast 7 februari 2000. Kommunens handläggare är Micaela Lavonius, 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2000-03-09