Introduktion till remissen:
Utvidgning av Österviks återvinningscentral, miljöfarlig verksamhet

Man vill utöka Österviks återvinningscentral. Det har därför upprättats en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Miljöanmälan finns här men såvitt känt ej utställd i Nacka stadshus eller på bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-12-15.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2013-12-15.

Kommunens beslut, taget på delegation, 2013-12-20.

Kommunens handläggare är miljö- och hälsoskyddsinspektör Tore Liljeqvist, 7188718.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-01-07