Introduktion till Stockholms stads remiss:
Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat

Stockholm stad avser att göra naturreservat av Årstaskogen men "glömma bort" att Hammarbyskogen och Hammarbybacken behövs för att binda ihop Årstaskogen med Nackareservatet. Dock vill bl a Stockholms miljöförvaltning ta med detta viktiga område.

Förslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor samt skötselplan. Handlingar fanns till 2006-01-31 även i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan samt på biblioteken i Årsta och Hornstull.

Stockholms stads miljöförvaltnings kritiska synpunkter (Word doc-format), läs särskilt under "Gränsdragning".

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Stockholms stadbyggnadkontor, Box 8314, 104 20 Stockholm senast 2005-01-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående Årstaskogen, 2006-01-31.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-02-04