Information om remissen:
Utställning av detaljplan för del av Älta 14:97 m fl, Älta Ishall

Förslaget innebär att man bygger en ishall strax norr om nuvarande sporthall vid Stavsborgsskolan (Högstadieskolan i Älta). Därvid skulle man spränga bort ett skogsparti och dra en tillfartsväg över skolgården.

Nacka Miljövårdsråds remissvar över det ursprungliga förslaget till detaljplan för Älta Ishall, 2001-08-31.

Förslaget har nu efter obetydliga förändringar utställts och finns tillgängligt i Nämndhuset och på biblioteken i Forum och Älta samt på kommunens webbsidor från http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/laga_kraft/dp284_alta_ishall/.

Synpunkter på detta förslag skulle senast 22 januari 2002 avgivits till Områdesnämnden Älta, Nacka kommun.

Kommunens handläggare är Paul Ahlkvist, 7189444.

Nacka miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget, januari 2002.

Bygget har hunnit långt men pengarna är slut, man vill ta pengar som skulle gått till fritidsgård.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11