Information om remissen:
Upphävande av del av stadsplan för del av Saltsjöbadens köping (Solsidan) S123, för Solsidan 2:4, Nacka kommun, Dnr 97-120 214.

Markägarna, Svenska arbetsgivareföreningen, vill bygga 7 villor enligt en gammal aldrig genomförd stadsplan från 1940. Detta skulle ge en förlängning av den enligt denna gamla plan nyligen byggda Kvanstuguvägen så att den skulle fortsätta i en slinga runt sjöscouternas stuga.

Kommunen vill upphäva denna gamla plan för detta område så att bebyggelsen inte ska kunna komma till stånd.

Det märkliga är snarare att Svenska arbetsgivareföreningen under 90-talet beviljades byggnadstillstånd för att bygga de nuvarande villorna på Kvarnstuguvägen i enlighet med 1940 års plan, detta är dock inte vad denna remiss gäller.

Nacka Miljövårdsråds remissvar betr. upphävande av del av stadsplan S123, Solsidan

Remissvar skulle vara vara inne senast 1998-11-11. Remissen fanns tills dess att studera i Nämndhuset samt på biblioteken i Forum och Tippen.

Senast ändrad av Jan Åman 1998-12-03