Nacka Miljövårdsråds träd
40 år    

Nackas gröna värden -
Från insektsliv till friluftsliv

En grönplan redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt underlag
för fysisk planering, naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i kommunen.
Projektledare Magnus Rothman på Nacka kommuns
miljöenhet berättar om hur arbetet bedrivs idag.

Tisdag 31 mars 2009 kl. 19.00
i Dieselverkstaden, Lambertrummet
Därefter årsmöte för Nacka Miljövårdsråd.
Gratis! Alla är välkomna!
Mer information på   www.nackamiljo.se .