Magnus Hunhammar talar om
Spårbilar
En trafiklösning för Nacka och Värmdö?

Tekn. Lic. Magnus Hunhammar leder en svenskt kompetenscenter för spårbilar IST, Institute for Sustainable Transportation. Han presenterar en skiss till ett system av spårbilar för Nacka och Värmdö, som tagits fram av Värmdö kommun. Ett spårbilsnät täcker större yta, ger fler hållplater, och är billigare än en lösning med tunnelbana eller spårvagn. Dessutom erbjuder spårbilen möjlighet att resa själv, eller med valt ressällskap, utan stopp eller byten, och utan tidtabeller, direkt från start till mål.

Måndag 26 mars 2007 kl. 19.00
i Dieselverkstaden, Orkestersalen (nära Sickla stn)

Därefter årsmöte för Nacka Miljövårdsråd.

Gratis! Alla är välkomna!
Mer information på   www.nackamiljo.se .